BEDÆKNING

Michelin modtager et begrænset antal hopper i sæsonen 2022

Vi er meget forsigtige pga hesteherpes-1 og corona. Men også fordi vi gerne vil have så kort en bedæknings periode som muligt i år, da vi prioriterer at komme i gang med træning fra jorden og forberedelse til ridning.

Vi starter med at reklamere for bedækningerne 2022 allerede i november 2021 og frem. Både på hjemmesiden her, Facebook og Instagram. Samt på Welsh pony foreningens hjemmeside: www.welshponyer.dk

SELVE BEDÆKNINGEN:

Michelin håndbedækker. 

Vi bedækker indendørs i et roligt hjørne, hvor hoppen står godt støttet af en minibig balle foran og langs den ene side. Underlaget er sand på gulvet, så de står godt fast. 

Michelin får ikke lov til at bide sig fast på hoppen. Han har lært at hænge på hende selv og holde balancen evt støtter jeg ham på skulderen.

BETINGELSER:

Pris pr bedækning: 3500 kr.

Plus indberetning af bedækning til Seges 425,- kr

Opstaldning:

40 kroner for goldhopper / pony hopper  i døgnet

60 kroner for følhopper / heste i døgnet.

Eget foder medbringes.

Naturlig bedækning.

Håndbedækning.

Goldhopper møder m. ren svaberprøve.

Hoppen møder uden bagsko.

Hoppen møder sund og rask og uden feber.

Hoppen møder i et passende huld, hvilket er nødvendigt for at opnå drægtighed

Er der ikke kemi imellem Michelin og hoppen, vil vi for alle parters skyld have ret til at afvise hoppen. I dét tilfælde betales selvfølgelig kun kost prisen til dags dato.

Hopper opstaldes på ejers risiko og regning

I tilfælde af sygdom kontaktes ejer og dyrlæge tilkaldes.

Vi bruger savsmuld i vores bokse.

Hoppen står i boks ved siden af Michelin om natten og går på jordfold ved siden af Michelin i dagtimerne. På den måde kan vi sikre os, hvornår hoppen er i god og tydelig brunst.

Vi bedækker en gang daglig til hoppen slår fra. 

Vi fodrer med lav fruktan heste blandings wrap eller hø med langsomt voksende græstyper, hvis ikke andet er aftalt.

Hopper skal afhentes dagen efter sidste bedækningsdag, medmindre andet er aftalt.

Vi har kun mulighed for at have hoppen inde i brunst perioden.

Ombedækning kun i indeværende år. Og maks. to brunstperioder. Hvis ikke andet er aftalt skriftligt

Kontant afregning ved afhentning af hoppen.

Særligt tilbud: Jeg tilbyder din hoppe 45 minutters afspænding og afbalancering via kranio - sakral terapi for at fremme brunst og drægtighed.
Dette laves efter aftale til en special pris på 450,- kr.