BEDÆKNING

Michelin modtager et begrænset antal hopper i sæsonen 2021

Vi er meget forsigtige pga hesteherpes-1 og corona. Men også fordi vi gerne vil have så kort en bedæknings periode som muligt i år, da vi prioriterer at komme i gang med træning fra jorden og forberedelse til ridning, fordi han bliver 5 år i år.

Vi starter med at reklamere for bedækningerne 2022 allerede i november 2021 og frem. Både på hjemmesiden her, Facebook og Instagram. Samt på Welsh pony foreningens hjemmeside: www.welshponyer.dk

SELVE BEDÆKNINGEN:

Hoppen står i boks om natten og på jordfold om dagen ved siden af Michelin, når de er her. På den måde kan vi sikre os, hvornår hoppen er i god og tydelig brunst. Så vi ved, hvornår vi skal starte med at bedække. Vi bedækker en gang daglig til hoppen slår fra.

Michelin håndbedækker hopper udefra. Han har lært gode bedæknings rutiner af tidligere ejer Marianne Nybo Jensen.

Vi bedækker indendørs i et roligt hjørne, hvor hoppen står godt støttet af en minibig balle foran og langs den ene side. Underlaget er sand på gulvet, så de står godt fast. 

Michelin får ikke lov til at bide sig fast på hoppen. Han har lært at hænge på hende selv og holde balancen evt kan jeg hjælpe med at støtte ham.

BETINGELSER:

Pris pr bedækning: 3000 kr.

Plus indberetning af bedækning til Seges 425,- kr

Opstaldning:

40 kroner for goldhopper / pony hopper  i døgnet

50 kroner for følhopper / heste i døgnet.

Naturlig bedækning.

Håndbedækning af hopper udefra.

Goldhopper møder m. ren svaberprøve.
Eller den kan foretages på hoppeejerens regning her.

Alle hopper møder uden bagsko.

Alle hopper møder sunde og raske og uden feber.

Alle hopper møder i et passende huld, hvilket er nødvendigt for at opnå drægtighed

Er der ikke kemi imellem Michelin og hoppen, vil vi for alle parters skyld have ret til at afvise hoppen. I dét tilfælde betales selvfølgelig kun kost prisen til dags dato.

Hopper opstaldes på ejers risiko og regning

I tilfælde af sygdom kontaktes ejer og dyrlæge tilkaldes.

Vi strør m. halm i vores bokse.

Hoppen står i boks ved siden af Michelin om natten og går på jordfold ved siden af Michelin i dagtimerne.

Vi fodrer med lav fruktan heste blandings wrap eller hø med langsomt voksende græstyper og med St Hippolyt hestefoder, hvis ikke andet er aftalt.

Hopper skal afhentes dagen efter sidste bedækningsdag, medmindre andet er aftalt.

Nogle vil gerne have hoppen til at gå for at se at næste brunst ikke kommer og have hoppen scannet inden afhentning. Det kan aftales, i det omfang vi har plads og i de tilfælde hvor hoppen kommer langvejs fra.

Ombedækning kun i indeværende år. Og maks. to brunstperioder. Hvis ikke andet er aftalt skriftligt

Kontant afregning ved afhentning af hoppen.